روتر چیست

روتر شبکه چیست و چگونه کار میکند؟

روتر شبکه چیست؟ ‌به طور خلاصه روتر شبکه وسیله ای است که 2 یا چند شبکه IP و زیر شبکه…
تجهیزات شبکه