شیوه حمل و ارسال

  1. از طریق پست (به صورت پیش کرایه)
  2. از طریق تیپاکس (به صورت پس کرایه)
  3. تحویل حضوری در انبار فروشگاه در تهران (بدون هزینه)
  4. ارسال از طریق ایمیل صرفا برای کالاهای مجازی (بدون هزینه)