روند استرداد وجه

چنانچه مرجوعی کالای شما با توجه به قوانین و مقررات سایت مورد تایید قرار گرفت و در موعد مقرر کالا تحویل انبار گردید ، مبلغ واریزی هنگام خرید ظرف حداکثر 30 روز به حساب بانکی شما که از آن حساب خرید انجام داده اید واریز خواهد شد.