نحوه پرداخت وجه

  1. پرداخت از طریق درگاه الکترونیک بانکی
  2. پرداخت در محل (به دلیل شیوع بیماری های واگیر دار درحال حاضر امکان پرداخت در محل وجود ندارد).