نحوه پرداخت وجه

  1. پرداخت از طریق درگاه الکترونیک بانکی
  2. پرداخت در محل (به دلیل شیوع بیماری های واگیر دار درحال حاضر امکان پرداخت در محل وجود ندارد).

دریافت اپلیکیشن