سوئیچ چیست

سوئیچ چیست و چه کاربردی دارد؟

سوئیچ (Switch) در شبکه برای اتصال سیستم‌های داخل شبکه به هم مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا در شبکه‌های محلی(LAN)…
تجهیزات شبکه