گوگل

گوگل برخی از قابلیت‌‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خود را پولی می‌کند

شرکت گوگل قصد دارد تغییرات بزرگی را در کسب وکار خود اعمال کند. این عملیات روی تعداد زیادی از کاربران…
سایر