پرینتر

پرینتر ، تبدیل کننده طرح دیجیتالی به فیزیکی.

پرینتر چیست؟ Printer یا همان دستگاه چاپگر وسیله‌ای است که متن و گرافیک را از کامپیوتر می‌گیرد و بر روی…
سایر