wifi 7

استاندارد وایفای 7 در ابتدای 2024 نهایی می‌شود.

با توجه به گزارش شرکت Wi-Fi Alliance مجوز استفاده از وایفای نسل 7 در شبکه‌های بیسیم خانگی، سازمان‌ها و محیط‌های…
تجهیزات شبکه