دوربین مداربسته

دوربین مداربسته نیاز امنیت محیط است.

تجهیزات شبکه