فایروال

فایروال چیست و چه کاربردی دارد؟

فایروال چیست؟ فایروال (Firewall) یا همان دیوار آتش یک سیستم و یا سخت افزار امنیتی است که بر ورودی و…
تجهیزات شبکه