مادربرد چیست

مادربرد چیست و چه اجزایی به آن متصل هستند؟

مادربرد چیست؟ مادربرد Motherboard اصلی ترین قطعه کامپیوتر است. این برد نقطه مرکزی تمام اتصالات کامپیوتر می‌باشد که تمامی سخت…
قطعات کامپیوتر