گوگل پلی در برابر بدافزار

گوگل 2.3 میلیون برنامه را مسدود کرد!

عملکرد گوگل در سال 2024 در نخستین سه ماه اول سال 2024 شرکت گوگل 200.000 برنامه را که درخواست قرار…
سایر