هوش مصنوعی Copilot

هوش مصنوعی Copilot

کمپانی مایکروسافت ابزار هوش‌مصنوعی Copilot را توسعه داده‌است. این سیستم بر اساس مدل زبانی بزرگ GPT-4 ساخته‌‌شده‌است که از یادگیری…
سایر