windows-12

ویندوز 12 منتظر انتشار می باشد

هنوز ویندوز 11 آنقدری از عمرش نگذشته که از زمزمه یک آپدیت جدید شنیده می‌شود. اما ویندوز بعد از 11…
سایر