ربات چری مورنین

ربات چری مورنین

کمپانی چری با همکاری شرکت ای آی موگا، یک ربات انسان نما راه‌اندازی کرده‌است. این ربات انسان‌نما چری مونین نام…
سایر