NVR و DVR

NVR و DVR چه تفاوتی با هم دارند.

تفاوت اصلی میان NVR و DVR در چگونگی پردازش داده‌های ویدئویی خام می‌باشد. DVR یا همان Digital Video Recorder به…
سیستم‌های حفاظتی