آنتی ویروس

چالش هایی که شرکت های تولید کننده آنتی ویروس با آن مواجه هستند چیست ؟

امروزه شاهد پیشرفت روز افزون اینترنت در زندگی هایمان هستیم. هر روز یک نرم افزار جدید و یک تکنولوژی جدیدی…
آنتی ویروس