انتی ویروس

جلوگیری از پاک شدن فایل توسط آنتی ویروس

همه‌ی کاربران سیستم یک سری فایل شخصی دارند که باید از آنها در برابر پاک شدن محافظت کنند. حال اگر…
آنتی ویروس