پادویش خانگی جلوگیری از نفوذ

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: جلوگیری از نفوذ

در این ویدئو به تنظیمات تخصصی جلوگیری از نفوذ در تب شبکه آنتی ویروس پادویش خانگی خواهیم پرداخت. جلوگیری از…
آموزش آنتی ویروس
پادویش خانگی دیوار آتش

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: دیوار آتش

در این مطلب به تنظیمات تخصصی دیوار آتش در تب شبکه آنتی ویروس پادویش خانگی خواهیم پرداخت. دیوارآتش پادویش خانگی…
آموزش آنتی ویروس
پادویش خانگی گزارش درایوها

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: گزارش درایوها

در این ویدئو به تنظیمات تخصصی گزارش درایوها در تب نشت اطلاعات آنتی ویروس پادویش نسخه خانگی خواهیم پرداخت. گزارش…
آموزش آنتی ویروس
کنترل ابزار پادیش خانگی

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: کنترل ابزار

به نام خدا سلام دوستان محمد امین رحمتی هستم کارشناس پشتیبانی از شرکت ارتباط افزار افق. در این مطلب به…
آموزش آنتی ویروس
قرنطینه پادویش امنیت کامل

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: پویش‌های زمانبندی شده و قرنطینه

در این ویدئو به تنظیمات تخصصی بخش‌های پویش‌های زمان‌بندی شده‌ و قرنطینه در تب محافظت پادویش امنیت کامل خواهیم پرداخت.…
آموزش آنتی ویروس
ضدباج‌گیر امنیت کامل

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: ضدباج‌گیر

در این ویدئو به تنظیمات تخصصی بخش ضد‌باج‌گیر امنیت کامل در تب محافظت خواهیم پرداخت. ضدباج‌گیر پادویش امنیت کامل برای…
آموزش آنتی ویروس
پادویش امنیت کامل بروزرسانی

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: به‌روزرسانی‌ها

در این مقاله به تنظیمات تخصصی بخش به‌روزرسانی در تب محافظت آنتی ویروس پادویش امنیت کامل خواهیم پرداخت. با خواندن…
آموزش آنتی ویروس
امنیت کامل پویشگر و استثنائات

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: پویشگر و استثنائات

در این مطلب به تنظیمات تخصصی بخش پویشگر و استثنائات در تب محافظت آنتی ویروس پادویش امنیت کامل خواهیم پرداخت.…
آموزش آنتی ویروس
محافظت مستمر پادویش

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: محافظت مستمر

در این مطلب به تنظیمات تخصصی بخش محافظت مستمر در تب محافظت آنتی ویروس پادویش امنیت کامل خواهیم پرداخت. بخش…
آموزش آنتی ویروس
پادویش امنیت کامل

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: ابزارها و گزارش‌ها

در این ویدئو به صفحات ابزارها و گزارشات در آنتی ویروس خانگی پادویش نسخه امنیت کامل خواهیم پرداخت. تب ابزارها…
آموزش آنتی ویروس
آنتی ویروس پادویش نسخه امنیت کامل

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: محافظت و شبکه

‌در این ویدئو به صفحه شبکه و ادامه صفحه محافظت در آنتی ویروس خانگی پادویش نسخه امنیت کامل خواهیم پرداخت.…
آموزش آنتی ویروس
پادویش نسخه امنیت کامل

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: انواع پویش‌ها

در این ویدئو به صفحات خانه و محافظت و انواع پویش‌ها در آنتی ویروس پادویش امنیت کامل خواهیم پرداخت. صفحه…
آموزش آنتی ویروس
آنتی ویروس پادویش امنیت کامل

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش امنیت کامل: روش‌های فعالسازی

در این ویدئو به انواع روش های فعالسازی انتی ویروس پادویش نسخه امنیت کامل خواهیم پرداخت. برای فعالسازی 3 روش…
آموزش آنتی ویروس
آنتی ویروس پادویش امنیت کامل: دانلود و نصب

آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش نسخه امنیت کامل: دانلود و نصب

دانلود و نصب آنتی ویروس پادویش امنیت کامل در قسمت اول آموزش آنتی ویروس خانگی پادویش نسخه امنیت کامل به…
آموزش آنتی ویروس